Lịch Vạn Nien Free

Lịch Vạn Nien

Author
 • Design & Usability
 • Value For Money

“lịch Vạn Niên” is Vietnamese application. The application is not in the targeted English. The primary content of this application is in Vietnamese!

Vietnamese:

 • Xem ngày Dương lịch, Âm lịch.
 • Dùng để tra cứu ngày tốt, ngày xấu, ngày làm nhà, cưới hỏi, ký hợp đồng, ngày động thổ.. theo đúng phong tục và tập quán của người Việt Nam.

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí để phục vụ cộng đồng sử dụng Windows Phone, các bạn vote 5* để cổ vũ chúng tôi nâng cao chất lượng. Xin cảm ơn!

App Informations:

 • File Size: 28 MB
 • Ratings: 4.5 star
 • Prices: Free
 • Requires: Windows Phone 8
 • Download Link: Lịch Vạn Niên

App Screenshots:


Language Support:
Tiếng Việt

Application Requirements:

 • media playback
 • data services
 • push notification service
 • movement and directional sensor
 • HD720P (720×1280)
 • WVGA (480×800)
 • WXGA (768×1280)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choose a Rating